AMD CPU R5 3500X

hermanro2002

普通會員
已加入
5/31/20
訊息
1
互動分數
0
點數
1
[全省徵]AMD CPU R5 3500X
1.徵求二手物品名稱 : AMD CPU R5 3500X
2.徵求物品數量 : 1
3.徵求物品之品相規格使用狀況 :保固內完整盒裝、希望有原廠風扇
4.徵求價格: 3200 (可議)
5.徵求面交地點 :台東市區 or 高雄火車站
6.交易方式 : 店到店、郵寄或面交都可