D
Featured content
0
互動分數
0

已加入
最後出現

個人動態 最新動態 發文 Featured content 關於

 • Bạn đang quan tâm tới thiet ke logo doanh nghiep và thiet ke logo thuong hieu hãy liên hệ với chúng tôi ngay để nhận được trợ giúp và tư vấn miễn phí.
  振華 冰山金蝶 430W 金牌 90+PLUS 模組化$2700
  振華 冰山金蝶 500W 金牌 90+PLUS 模組化$3200
  振華 冰山金蝶 600W 金牌 90+PLUS 模組化$3800
  振華 冰山金蝶 700W 金牌 90+PLUS 模組化$4800
  振華 冰山金蝶 800W 金牌 90+PLUS 模組化$5800
  振華 冰山金蝶 1000W金牌 90+PLUS 模組化$7200
  以上報價不含運,運費$100(含或到付款費用)
  如需匯款,請會到下列帳戶
  郵局:700
  帳號:00212910212522
  戶名:張資鑫
  台中嶺東郵局
  價格請勿外流~感謝!!
 • 載入中……
 • 載入中……
 • 載入中……
 • 載入中……